mgr Karolina Raczkowska

Studiowałam logopedię i neurologopedię na Uniwersytecie Gdańskim oraz na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Kierunek ten oraz specjalność skończyłam w 2018 roku. Doświadczenie uzyskałam odbywając w czasie studiów praktyki oraz wolontariaty w szpitalach na oddziałach rehabilitacji neurologicznej w Gdańsku oraz w Poznaniu. Oprócz tego zdobywałam również praktyczną wiedzę z zakresu pracy pedagogiczno-logopedycznej z dziećmi w szkołach podstawowych.
Dodatkowe szkolenia:
Warsztat I stopnia: „Terapia jąkania i innych zaburzeń płynności mówienia z uwzględnieniem konsekwentnej współpracy z rodziną”

Zakres usług:

– konsultacja logopedyczna, neurologopedyczna dzieci od 4. roku życia, młodzieży i dorosłych;
– diagnoza logopedyczna, neurologopedyczna dzieci od 4. roku życia, młodzieży i dorosłych;
– terapia zaburzeń komunikacji będących skutkiem wystąpienia pewnego incydentu neurologicznego (afazja, dyzartria) np. osoby po udarze mózgu;
– terapia logopedyczna dzieci (po terapii behawioralnej) z zaburzeniami mowy ze spektrum autyzmu;
– terapia wad wymowy.

Galeria zdjęć