Dr n. med. Andrzej Sieńko

Studiował na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, gdzie z wyróżnieniem ukończył Wydział Lekarski. Po studiach rozpoczął pracę w II Klinice Kardiologii, gdzie był zatrudniony początkowo na stanowisku asystenta a następnie na stanowisku adiunkta. W trakcie pracy w Klinice prowadził Oddział Intensywnej Terapii Kardiologicznej. Pełnił stanowisko Kierownika Pracowni Echokardiografii. Odbył dwa 6-miesięczne staże zagraniczne w Herz und Kreislauf Zenter w Hocheg (Austria) oraz w Herz Zenter w Marburgu (Niemcy). Oba staże były ukierunkowane na zagadnienia echokardiografii. Był uczestnikiem kilkunastu warsztatów echokardiograficznych organizowanych przez Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne za granicą (Włochy, Holandia, Francja, Anglia). Odbył także kilkanaście staży krajowych z zakresu echokardiografii. Prowadził szereg szkoleń i kursów echokardiogaficznych dla lekarzy. Uzyskał stopień doktora nauk medycznych z zakresu kardiologii nt.,,Echokardiografia przezklatkowa i przezprzełykowa w połączeniu z echokardiografią obciążeniową w diagnostyce choroby niedokrwiennej serca”. Jest autorem 34 prac naukowych głównie z zakresu echokardiografii publikowanych w czasopismach krajowych i zagranicznych. Współautor podręcznika „Echokardiografia obciążeniowa” pod redakcją prof. dr hab. Hanny Szwed. Jest specjalistą chorób wewnętrznych i kardiologii. Główne zainteresowania kliniczne to echokardiografia i nadciśnienie tętnicze,nie inwazyjna diagnostyka choroby niedokrwiennej serca.
Specjalizuje się w nieinwazyjnej diagnostyce chorób układu krążenia elektrokardiografii, echokardiografii, próbach wysiłkowych.Odznaczony medalem Zasłużony dla miasta Poznania.Zdobył tytuł ,,WIELKOPOLANIN ROKU”,jest członkiem wielu towarzystw naukowych polskich i zagranicznych w tym: POLSKIEGO TOWARZYSTWA KARDIOLOGICZNEGO(PTK) i EUROPEJSKIEGO TOWARZYSTWA KARDIOLOGICZNEGO(ESC)-F.E.S.C.
Diagnostyka i leczenie chorób: choroba niedokrwienna serca, zaburzenia rytmu serca, nadciśnienie tętnicze, kardiomiopatia, niewydolność serca, wady serca, zaburzenia lipidowe (hipercholesterolemia)
.

Galeria zdjęć