Dr n. med. Leszek Bartoszak

Jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Specjalizację w zakresie dermatologii i wenerologii odbył w Klinice Dermatologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Wiedzę medyczną zdobywał na licznych szkoleniach i stażach w kraju i za granicą. W 2007 roku pracował jako lekarz wolontariusz w Pier Giorgio Frassati Medical Centre – Kiabakari (Tanzania) oraz Flying Medical Centre – Arusha (Tanzania). W 2012 roku był wykładowcą w ramach Ogólnopolskiej Kampanii Edukacyjnej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych organizowanej przez Polskie Towarzystwo Dermatologiczne „Powiedz nie trądzikowi”. W latach 2013-2014 zdobywał doświadczenie zawodowe w zakresie skórnych objawów chorób tkanki łącznej, pełniąc funkcję asystenta w Klinice Reumatologii i Rehabilitacji Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.  Obecnie zatrudniony jest m. in. jako dermatolog-ekspert w IRIS (Lucas Meyer Cosmetics SAS) Neuilly-Sur-Seine Cedex, Francja.

W 2012 roku obronił pracę doktorską pt. „Alergia kontaktowa u dzieci i młodzieży chorych na atopowe zapalenie skóry”, uzyskując tytuł doktora nauk medycznych. W ramach studiów doktoranckich, a następnie jako asystent – nauczyciel akademicki, dzielił się swoją wiedzą ze studentami, prowadząc zajęcia dydaktyczne z dermatologii i wenerologii na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu na Wydziale Lekarskim (na kierunku Lekarskim i Lekarsko-Dentystycznym), na Wydziale Farmacji (na kierunku Kosmetologii) oraz na Wydziale Nauk o Zdrowiu (na kierunku Fizjoterapii). Autor licznych doniesień zjazdowych i publikacji. Autor rozdziału w podręczniku „Atopowe zapalenie skóry”, red.: Wojciech Silny. Poznań: Termedia Wydaw. Med., 2012.

Dr n. med. Leszek Bartoszak prowadząc konsultacje ambulatoryjne, współpracuje z pracowniami diagnostycznymi Kliniki Dermatologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

Konsultuje również w języku angielskim.

Publikacje:

 1. Pokrzywka – diagnostyka i leczenie. Magdalena Czarnecka-Operacz, Leszek Bartoszak. Lek w Polsce 2007 Vol. 17 nr 6 (228) s. 95-104.
 2. Raport. Sprawozdanie z wyjazdu do Tanzanii. Leszek Bartoszak. Post Dermatol Alergol 2008; XXV, 6: 301–304
 3. Alergiczna reakcja typu opóźnionego u dzieci chorych na atopowe zapalenie skóry. Maria Żmudzińska, Magdalena Czarnecka-Operacz, Leszek Bartoszak. Post. Derm. Alerg. 2008 T. 25 supl. 1 s. S121. XXIX Sympozjum Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego. Poznań, 3-6 IX 2008 r.
 4. Wpływ karmienia dziecka na przebieg atopowego zapalenia skóry. Leszek Bartoszak, Magdalena Czarnecka-Operacz, Wojciech Silny. Post. Derm. Alerg. 2008 T. 25 supl. 1 s. S251-S252. XXIX Sympozjum Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego. Poznań, 3-6 IX 2008 r.
 5. Pokrzywka autoimmunologiczna jako trudny problem diagnostyczny. Anna Sadowska, Magdalena Czarnecka-Operacz, Dorota Jenerowicz, Wojciech Silny, Leszek Bartoszak. Post. Derm. Alerg. 2008 T. 25 supl. 1 s. S259-S260. XXIX Sympozjum Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego. Poznań, 3-6 IX 2008 r.
 6. Zespół Papillon-Lefévre – opis przypadku. Aleksandra Dańczak-Pazdrowska, Bożena Polańska, Aleksandra Szewczyk, Magdalena Zakrzewska, Leszek Bartoszak. Post. Derm. Alerg. 2008 T. 25 supl. 1 s. S330. XXIX Sympozjum Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego. Poznań, 3-6 IX 2008 r.
 7. Zespół SAHA – opis przypadku. Weronika Chorążyczewska, Aleksandra Szewczyk, Leszek Bartoszak, Magdalena Czarnecka-Operacz. Prz. Derm. 2011 T. 98 nr 2 s. 203-204. VI Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe Polskiej Akademii Dermatologii i Wenerologii. Wisła, 7-10 IV 2011 r.
 8. Bowen’s disease and basal cell carcinoma in a renal transplant recipient – case report.
  Nina Wyrzykowska, Anna Rosińska-Więckowicz, Leszek Bartoszak, Monika Bowszyc-Dmochowska, Ryszard Żaba, Wojciech Silny. Post. Derm. Alerg. 2011 T. 28 z. 2 s. 138-141.
 9. Alergia kontaktowa u dzieci i młodzieży chorych na atopowe zapalenie skóry – wyniki wstępne. Leszek Bartoszak, Magdalena Czarnecka-Operacz. Post. Derm. Alerg. 2010 T. 27 z. 4 s. 339. XXIII Sympozjum Sekcji Alergologicznej Polskiego Towarzystwa dermatologicznego „Choroby alergiczne – wyzwanie dla lekarza praktyka”. Poznań, 16-18 IX 2010.
 10. Zaburzenia snu u dzieci chorych na atopowe zapalenie skóry. Leszek Bartoszak, Magdalena Czarnecka-Operacz, Wojciech Silny. Post. Derm. Alerg. 2008 T. 25 supl. 1 s. S250-S251. XXIX Sympozjum Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego. Poznań, 3-6 IX 2008 r.
 11. Alergia kontaktowa u dzieci chorych na atopowe zapalenie skóry. Leszek Bartoszak, Magdalena Czarnecka-Operacz. Post. Derm. Alerg. 2007 T. 24 z. 3 s. 120-126.
 12. Alergia kontaktowa u dzieci i młodzieży chorych na atopowe zapalenie skóry. Rozprawa doktorska. Leszek Bartoszak, Promotor: Wojciech Silny. Katedra i Klinika Dermatologii UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Poznań, 2011.
 13. Cheilitis – case study and literature review. Anna Rosińska-Więckowicz, Małgorzata Misterska, Leszek Bartoszak, Ryszard Żaba . Post. Derm. Alerg. 2011; XXVIII, 3: s. 231–239.
 14. Autoimmune chronic urticaria as a difficult diagnostic problem – preliminary experiences. Anna Sadowska, Magdalena Czarnecka-Operacz, Dorota Jenerowicz, Wojciech Silny, Leszek Bartoszak. EADV Berlin 2009. 18th Congress of the European Academy of Dermatology and Venereology. 7-11 October 2009. ICC Berlin. Abstr. s. 1491.
 15. Proper selection of contact allergens in the diagnostics of contact allergy in atopic children – preliminary results. Maria Żmudzińska, Magdalena Czarnecka-Operacz, Wojciech Silny, Leszek Bartoszak. EADV Berlin 2009. 18th Congress of the European Academy of Dermatology and Venereology. 7-11 October 2009. ICC Berlin. Abstr. FC09.4.
 16. Prevalence of contact allergy in children suffering from atopic dermatitis, seborrhoeic dermatitis and in healthy controls. Wojciech Silny, Leszek Bartoszak, Dorota Jenerowicz, Wioletta Żukiewicz-Sobczak, Małgorzata Goździewska. Ann. Agric. Environ. Med. 2013; Vol. 20, nr 1, s. 55-60.
 17. Alergia kontaktowa u chorych na atopowe zapalenie skóry. Leszek Bartoszak, Wojciech Silny. Atopowe zapalenie skóry. Red.: Wojciech Silny. Poznań : Termedia Wydaw. Med., 2012, s. 135-150.
 18. The influence of child feeding on the course of atopic dermatitis. Leszek Bartoszak, Magdalena Czarnecka-Operacz, Wojciech Silny. EADV Berlin 2009. 18th Congress of the European Academy of Dermatology and Venereology. 7-11 October 2009. ICC Berlin. Abstr. s. 74.
 19. Sleep disturbances in children with atopic dermatitis. Leszek Bartoszak, Magdalena Czarnecka-Operacz, Wojciech Silny. EADV Berlin 2009. 18th Congress of the European Academy of Dermatology and Venereology. 7-11 October 2009. ICC Berlin. Abstr. s. 81.
 20. Case report on a patient with lupus panniculitis. Agata Bednarek, Leszek Bartoszak, Włodzimierz Samborski. Post. Derm. Alerg. 2015 : T. 32, z. 1, s. 59-62.
 21. Biofilm – nowy kierunek w badaniach nad patomechanizmem trądziku pospolitego. Wiadom Dermatol. 1/2015 (9) s. 8-9.

 

Galeria zdjęć