lek. med. Jan Sporny

Absolwent Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu.
Obecnie młodszy asystent oddziału urologicznego Szpitala w Puszczykowie. Członek Polskiego Towarzystwa Urologicznego. Systematycznie pogłębia swoją wiedzę i umiejętności biorąc udział w licznych konferencjach oraz szkoleniach. W codziennej pracy na oddziale urologicznym zajmuje się kompleksową diagnostyką i leczeniem chorób układu moczowego oraz męskiego układu rozrodczego. Zaprasza na konsultacje, kwalifikacje do zabiegów diagnostycznych i operacji urologicznych oraz na wizyty kontrolne.

Galeria zdjęć