Gabinet Logopedy – Neurologopedy

 

Prowadzę zajęcia dotyczące:

  • diagnozy i terapii logopedycznej dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym,
  • terapii opóźnionego rozwoju mowy,
  • terapii zaburzeń czynnościowych układu stomatognatycznego,
  • diagnozy i terapii typów połykania,
  • zaburzeń przetwarzania słuchowego, treningu funkcji słuchowych,
  • afazji i zaburzeń mowy o typie afazji,
  • terapii ręki

 

 

Lekarze przyjmujący w tym gabinecie

mgr Paulina Kaczmarek

logopeda-neurologopeda

logopeda-neurologopeda