Z przyjemnością informujemy, że Centrum Medyczne Medkomplex wzbogaca zakres usług o kolejnego specjalistę.

Jestem psychologiem ze specjalnością kliniczną oraz psychoterapeutą poznawczo – behawioralnym w trakcie certyfikacji.

Od początku swojej pracy zawodowej zdobywałam doświadczenie w miejscach  wspierających dzieci, młodzież i dorosłych. Przez wiele lat pracowałam jako koordynator rodzinnej pieczy zastępczej oraz  psycholog wspierając rodziny zastępcze oraz dzieci w nich umieszczone. Obecnie moje życie zawodowe jest związane ze Szkołą Podstawową, gdzie na co dzień pracuje z dziećmi, młodzieżą i rodzicami uczniów oraz gabinetem.

W swojej pracy korzystam z technik psychoterapii poznawczo-behawioralnej oraz technik III fali i psychoterapii schematów  dostosowując je do indywidualnych potrzeb klienta. Obecnie posiadam doświadczenie w pracy z osobami zmagającymi się z niską samooceną, obniżeniem nastroju, zaburzeniami osobowości, zaburzeniami lękowymi oraz trudnościami w relacjach i regulacji emocji. Doskonalę swój warsztat pracy biorąc udział w szkoleniach, konferencjach oraz regularnie poddając się superwizji. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Poznawczej i Behawioralnej.

 

Doświadczenie

Świetlica Socjoterapeutyczna w Szamotułach

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach

Punkt Interwencji Kryzysowej w Szamotułach

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Pracownia Emocji w Poznaniu

Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu

 

Wykształcenie:

Szkoła Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS pod kierownictwem dr hab. Agnieszki Popiel i dr Ewy Pragłowskiej

Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Poznaniu, kierunek psychologia, specjalność kliniczna

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kierunek pedagogika, specjalność resocjalizacja